Festapp

【免費娛樂App】Festapp-APP點子

ET PRESENTEM EL LLIBRET DE FESTES DE TOTA LA VIDA… CORREGIT, MILLORAT I AUGMENTAT

CORREGIT, perquè em acabat amb el problema que suposava aconseguir-lo, i dur-lo sempre al damunt.

MILLORAT, perquè sentim passió per la creativitat i el disseny, funcional, i així ho reflectim a l’app.

Perquè l’usuari pot disfrutar íntegrament de les festes, ja que li oferim tan la programació oficial com la no oficial; ofertes, descomptes, festes, 2x1… actes que els comerços únicament realitzen la setmana de festes.

AUGMENTAT, perquè no oferim 1, sinó 60 llibrets de festes, el de totes les poblacions i barriades de les Terres de l’Ebre.

Ja pots disfrutar de totes les festes de les terres de l'Ebre, amb una sola APP

Recordeu que els llibrets de Festes els anirem publicant una vegada els ajuntaments els facin publics.

【免費娛樂App】Festapp-APP點子

【免費娛樂App】Festapp-APP點子

【免費娛樂App】Festapp-APP點子

免費玩Festapp APP玩免費

免費玩Festapp App

Festapp APP LOGO

Festapp LOGO-APP點子

Festapp APP QRCode

Festapp QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2.0.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-22