Festiwal BOSS 2014

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

Festiwal BOSS – Rozwój, Kariera, Sukces. – to ogólnopolska inicjatywa Studenckiego Forum Business Centre Club organizowana corocznie w największych ośrodkach akademickich. Podczas XI edycji festiwalu przez niemal 2 tygodnie studenci warszawskich uczelni wyższych będą mieli okazję do spotkań z przedstawicielami biznesu, tworzenia nowej sieci kontaktów oraz czerpania inspiracji i praktycznych wskazówek biznesowych od ekspertów.

Festiwal BOSS to platforma dyskusji społeczności akademickiej z biznesem, pokazanie alternatywnych ścieżek budowania kariery i sposobów zwiększania konkurencyjności na rynku pracy. To miejsce spotkań aktywnych młodych ludzi, którzy uważają, że “Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj”.

To wszystko a nawet więcej w dniach 1 – 10 kwietnia 2014 na czterech warszawskich uczelniach wyższych (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas) w 10 modułach tematycznych.

******

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

Confkit to kompleksowy system konferencyjny składający się z aplikacji mobilnej na system Android i iOS oraz webowego panelu administracyjnego dla organizatorów. Confkit umożliwia:

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

• szybką wymianę informacji pomiędzy organizatorami wydarzenia, a uczestnikami,

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

• obniżenie kosztów przygotowania materiałów promocyjnych wydarzenia,

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

• unikatowe możliwości promowania partnerów wydarzenia (mobile marketing) i sprzedaży ich produktów (m-commerce),

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

• integracje i szybszą wymianę kontaktów (networking) pomiędzy uczestnikami,

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

• automatyczne przeprowadzanie ankiet i ewaluacji wydarzeń.

【免費商業App】Festiwal BOSS 2014-APP點子

Strona: www.confkit.net

Kontakt: hello@confkit.net

******

免費玩Festiwal BOSS 2014 APP玩免費

免費玩Festiwal BOSS 2014 App

Festiwal BOSS 2014 APP LOGO

Festiwal BOSS 2014 LOGO-APP點子

Festiwal BOSS 2014 APP QRCode

Festiwal BOSS 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.7
App下載
免費
1970-01-012015-02-04
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.7
App下載
免費
2014-04-072015-03-18