Fiil Çekimleri İtalyanca

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

İtalyanca öğrenilirken düzensiz fiillerin çekimlerinin her zaman diliminde çok iyi öğrenilmesi gerekir, doğru zamanda doğru çekimi kullanmak İtalyanca gramerin temelini oluşturur. İtalyanca'daki tüm fiil çekimlerini tüm zaman durumlarına göre İtalyanca'yı yaşayan uzmanlarla İtalya'da sizin için hazırladık. Uygulamamızla her gün çalışıldığında hem konuşmada, hem anlamada, hemde yazmada elde ettiğiniz başarı çevrenizdeki insanları şaşırtacak. Arama fonksiyonu sayesinde aradığınız konuyu hemen bulup, bu konuyu detaylı ve hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Odaklanma fonksiyonu sayesinde konunun herhangi bir kısmını büyütüp daha rahat çalışabileceksiniz. Birkez alındığında hem IPad hem IPhone hemde IPod Touch ta rahatlıkla kullanabileceksiniz.

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

【免費教育App】Fiil Çekimleri İtalyanca-APP點子

免費玩Fiil Çekimleri İtalyanca APP玩免費

免費玩Fiil Çekimleri İtalyanca App

Fiil Çekimleri İtalyanca APP LOGO

Fiil Çekimleri İtalyanca LOGO-APP點子

Fiil Çekimleri İtalyanca APP QRCode

Fiil Çekimleri İtalyanca QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2015-03-152015-06-04