Fiiler & Deyimler

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

Almanca öğrenirken bilinmesi gereken temel öğeler fiil çekimleri ve deyimlerdir. Fiil çekimlerine hakim olduğunuzda konuşulanı anlayabilecek ve doğru cevaplar verebileceksiniz. Deyimler Almancada yazı ve konuşma dilinde sıkça kullanılmaktadır, deyimlerin anlamını bilmediğinizde konuşulanı ve yazılanıda anlamanız mümkün olmayacaktır.Uygulamamızda Almanca fiil çekimlerini ve deyimleri Almanca öğretmenleri ile ele alıp, uygulama haline getirdik. Uygulamamız ile düzenli olarak çalıştığınızda, Almanca anlama ve konuşmadaki başarınız çevrenizdeki insanları şaşırtacak.

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

【免費教育App】Fiiler & Deyimler-APP點子

免費玩Fiiler & Deyimler APP玩免費

免費玩Fiiler & Deyimler App

Fiiler & Deyimler APP LOGO

Fiiler & Deyimler LOGO-APP點子

Fiiler & Deyimler APP QRCode

Fiiler & Deyimler QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
$3.99
2014-02-092015-06-03