Find Element

【免費教育App】Find Element-APP點子

Gra do nauki układu okresowego. Szybko i przyjemnie, rywalizując z przyjaciółmi nauczysz się układu okresowego, symboli i nazw pierwiastków na pamieć.

Zasady gry:

1. Znajdź pierwiastek jak najszybciej na układzie okresowym

2. Zdobądź jak najwięcej punktów

Opcja Leaderboards pozwoli Ci na sprawdzenie jak dobrze umiesz już układ okresowy pierwiastków

Więcej szczegółów w recenzji: http://www.programosy.pl/program,android-find-element.html

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

【免費教育App】Find Element-APP點子

免費玩Find Element APP玩免費

免費玩Find Element App

Find Element APP LOGO

Find Element LOGO-APP點子

Find Element APP QRCode

Find Element QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-20