Fiszkoteka Ability

【免費教育App】Fiszkoteka Ability-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Ability służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Ability.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Ability, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Ability, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Ability i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Ability.

【免費教育App】Fiszkoteka Ability-APP點子

免費玩Fiszkoteka Ability APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Ability App

Fiszkoteka Ability APP LOGO

Fiszkoteka Ability LOGO-APP點子

Fiszkoteka Ability APP QRCode

Fiszkoteka Ability QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.142
App下載
免費
1970-01-012015-04-22