Fiszkoteka Akademos

【免費教育App】Fiszkoteka Akademos-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Akademos służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Akademos.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Akademos, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Akademos, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Akademos i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Akademos.

【免費教育App】Fiszkoteka Akademos-APP點子

免費玩Fiszkoteka Akademos APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Akademos App

Fiszkoteka Akademos APP LOGO

Fiszkoteka Akademos LOGO-APP點子

Fiszkoteka Akademos APP QRCode

Fiszkoteka Akademos QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.143
App下載
免費
1970-01-012015-04-23