Fiszkoteka CanDo

【免費教育App】Fiszkoteka CanDo-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej CanDo służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych CanDo.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez CanDo, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem CanDo, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem CanDo i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą CanDo.

【免費教育App】Fiszkoteka CanDo-APP點子

免費玩Fiszkoteka CanDo APP玩免費

免費玩Fiszkoteka CanDo App

Fiszkoteka CanDo APP LOGO

Fiszkoteka CanDo LOGO-APP點子

Fiszkoteka CanDo APP QRCode

Fiszkoteka CanDo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.147
App下載
免費
1970-01-012015-04-18