Fiszkoteka Clan4You

【免費教育App】Fiszkoteka Clan4You-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Clan4You służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Clan4You.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Clan4You, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Clan4You, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Clan4You i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Clan4You.

【免費教育App】Fiszkoteka Clan4You-APP點子

免費玩Fiszkoteka Clan4You APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Clan4You App

Fiszkoteka Clan4You APP LOGO

Fiszkoteka Clan4You LOGO-APP點子

Fiszkoteka Clan4You APP QRCode

Fiszkoteka Clan4You QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.148
App下載
免費
1970-01-012015-04-22