Fiszkoteka Convers

【免費教育App】Fiszkoteka Convers-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Convers służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Convers.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Convers, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Convers, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Convers i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Convers.

【免費教育App】Fiszkoteka Convers-APP點子

免費玩Fiszkoteka Convers APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Convers App

Fiszkoteka Convers APP LOGO

Fiszkoteka Convers LOGO-APP點子

Fiszkoteka Convers APP QRCode

Fiszkoteka Convers QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.149
App下載
免費
1970-01-012015-03-09