Fiszkoteka Fischer

【免費教育App】Fiszkoteka Fischer-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Fischer służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Fischer.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Fischer, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Fischer, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Fischer i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Fischer.

【免費教育App】Fiszkoteka Fischer-APP點子

免費玩Fiszkoteka Fischer APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Fischer App

Fiszkoteka Fischer APP LOGO

Fiszkoteka Fischer LOGO-APP點子

Fiszkoteka Fischer APP QRCode

Fiszkoteka Fischer QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.153
App下載
免費
1970-01-012015-04-20