Fiszkoteka Future Centre

【免費教育App】Fiszkoteka Future Centre-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Future Centre służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Future Centre.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Future Centre, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Future Centre, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Future Centre i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Future Centre.

【免費教育App】Fiszkoteka Future Centre-APP點子

免費玩Fiszkoteka Future Centre APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Future Centre App

Fiszkoteka Future Centre APP LOGO

Fiszkoteka Future Centre LOGO-APP點子

Fiszkoteka Future Centre APP QRCode

Fiszkoteka Future Centre QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.154
App下載
免費
1970-01-012015-04-23