Fiszkoteka GoBest

【免費教育App】Fiszkoteka GoBest-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej GoBest służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych GoBest.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez GoBest, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem GoBest, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem GoBest i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą GoBest.

【免費教育App】Fiszkoteka GoBest-APP點子

免費玩Fiszkoteka GoBest APP玩免費

免費玩Fiszkoteka GoBest App

Fiszkoteka GoBest APP LOGO

Fiszkoteka GoBest LOGO-APP點子

Fiszkoteka GoBest APP QRCode

Fiszkoteka GoBest QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.132
App下載
免費
1970-01-012015-04-20