Fiszkoteka Hola Amigos

【免費教育App】Fiszkoteka Hola Amigos-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Hola Amigos służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Hola Amigos.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Hola Amigos, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Hola Amigos, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Hola Amigos i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Hola Amigos.

【免費教育App】Fiszkoteka Hola Amigos-APP點子

免費玩Fiszkoteka Hola Amigos APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Hola Amigos App

Fiszkoteka Hola Amigos APP LOGO

Fiszkoteka Hola Amigos LOGO-APP點子

Fiszkoteka Hola Amigos APP QRCode

Fiszkoteka Hola Amigos QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.155
App下載
免費
1970-01-012015-04-19