Fiszkoteka Inno Duo

【免費教育App】Fiszkoteka Inno Duo-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Inno Duo służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Inno Duo.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Inno Duo, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Inno Duo, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Inno Duo i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Inno Duo.

【免費教育App】Fiszkoteka Inno Duo-APP點子

免費玩Fiszkoteka Inno Duo APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Inno Duo App

Fiszkoteka Inno Duo APP LOGO

Fiszkoteka Inno Duo LOGO-APP點子

Fiszkoteka Inno Duo APP QRCode

Fiszkoteka Inno Duo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.156
App下載
免費
1970-01-012015-04-24