Fiszkoteka Target&Shane

【免費教育App】Fiszkoteka Target&Shane-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej Target&Shane służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych Target&Shane.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez Target&Shane, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem Target&Shane, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem Target&Shane i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Target&Shane.

【免費教育App】Fiszkoteka Target&Shane-APP點子

免費玩Fiszkoteka Target&Shane APP玩免費

免費玩Fiszkoteka Target&Shane App

Fiszkoteka Target&Shane APP LOGO

Fiszkoteka Target&Shane LOGO-APP點子

Fiszkoteka Target&Shane APP QRCode

Fiszkoteka Target&Shane QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.159
App下載
免費
1970-01-012015-04-20