Fiszkoteka VENA

【免費教育App】Fiszkoteka VENA-APP點子

Fiszkoteka Akademii VENA służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych VENA.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez VENA, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem VENA, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem VENA i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą VENA.

【免費教育App】Fiszkoteka VENA-APP點子

免費玩Fiszkoteka VENA APP玩免費

免費玩Fiszkoteka VENA App

Fiszkoteka VENA APP LOGO

Fiszkoteka VENA LOGO-APP點子

Fiszkoteka VENA APP QRCode

Fiszkoteka VENA QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.172
App下載
免費
1970-01-012015-04-23