Fiszkoteka What's Up

【免費教育App】Fiszkoteka What's Up-APP點子

Fiszkoteka szkoły językowej What's Up służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowych What's Up.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez What's Up, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem What's Up, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem What's Up i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą What's Up.

【免費教育App】Fiszkoteka What's Up-APP點子

免費玩Fiszkoteka What's Up APP玩免費

免費玩Fiszkoteka What's Up App

Fiszkoteka What's Up APP LOGO

Fiszkoteka What's Up LOGO-APP點子

Fiszkoteka What's Up APP QRCode

Fiszkoteka What's Up QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.58.162
App下載
免費
1970-01-012015-04-20