Flame of Recca

【免費書籍App】Flame of Recca-APP點子

Flame of Recca là câu chuyện về Recca Hanabishi, một cậu thiếu niên rất thích ninja và cũng tự cho mình là một ninja. Recca thường lâm vào những trận đánh nhau vì cậu đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng ai đánh bại được cậu thì cậu sẽ trở thành một ninja trung thành của người đó. Mặc dù vậy, Recca rốt cuộc lại thề sẽ trở thành một ninja trung thành với Yanagi Sakoshi-ta, một cô gái có năng lực trị thương bẩm sinh, bởi sự tốt bụng và tình thương của cô. Recca đã sớm phát hiện ra rằng cậu có khả năng điều khiển lửa bẩm sinh, và cuối cùng cậu được biết rằng mình chính là con trai thủ lĩnh đời thứ sáu của Hokage, một phái ninja đã bị tiêu diệt bởi Oda Nobunaga vào thời Tenshō, khoảng 400 năm trước thời hiện tại trong truyện (có thể vào những năm 90).

【免費書籍App】Flame of Recca-APP點子

【免費書籍App】Flame of Recca-APP點子

【免費書籍App】Flame of Recca-APP點子

免費玩Flame of Recca APP玩免費

免費玩Flame of Recca App

Flame of Recca APP LOGO

Flame of Recca LOGO-APP點子

Flame of Recca APP QRCode

Flame of Recca QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-042014-10-03
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-042014-10-03
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-08-042014-10-03