Flexibooks Reader

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

Flexibooks je čtečka elektronických knih, ve které si můžete číst multimediální interaktivní knihy, e-knihy Flexibooks, e-knihy ve formátu ePub a také e-knihy v nejrozšířenějším formátu PDF. Díky čtečce Flexibooks a do ní stažených knih se tak budete moci učit atraktivnější formou než dosud. Interaktivní učebnice Flexibook byly upraveny tak, aby byly snadno ovladatelné a příjemné. Základem Flexibooku je učebnice, do níž jsou vloženy rozšiřující a multimediální materiály ve formě dokumentů, odkazů, obrázků, audia, videa, animace, které pomáhají v pochopení učiva. Čtečka Flexibooks: - ovládá se intuitivně - usnadňuje orientaci v knize - umožňuje volit zobrazení dokumentu po jedné nebo dvou stranách - otevírá knihy na poslední čtené straně - umožňuje inteligentní zoom obrázků- propojuje dokumenty s internetovými zdroji

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

【免費教育App】Flexibooks Reader-APP點子

免費玩Flexibooks Reader APP玩免費

免費玩Flexibooks Reader App

Flexibooks Reader APP LOGO

Flexibooks Reader LOGO-APP點子

Flexibooks Reader APP QRCode

Flexibooks Reader QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.1
App下載
免費
2012-11-152015-06-04