Flo & Fjære

【免費天氣App】Flo & Fjære-APP點子

NÅ GRATIS!

Endelig er det kommet en pålitelig og oversiktlig app som viser når det er flo og fjære.

Denne appen bruker stedet du er på nå for å finne når det blir flo og når det blir fjære, enklere blir det ikke.

Ny og mer nøyaktig data er nå på plass. Spesielt for Sørlandet.

Funksjonalitet:

- La appen bruke posisjonen din for å finne flo og fjære.

- Appen sier navnet på stedet du er på.

【免費天氣App】Flo & Fjære-APP點子

- Se hvor høy vannstanden er nå.

- Se når det er flo.

- Se når det er fjære.

- Se om vannet stiger eller synker.

- Søk etter ønsket sted hvis du ikke vil bruke posisjonen din.

Utviklet for alle som er interessert i å sjekke når det er flo og når det er fjære. Utmerket app for fiskere. Appen bruker kun data fra Norge.

免費玩Flo & Fjære APP玩免費

免費玩Flo & Fjære App

Flo & Fjære APP LOGO

Flo & Fjære LOGO-APP點子

Flo & Fjære APP QRCode

Flo & Fjære QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-20