Fonemo Minipar

【免費教育App】Fonemo Minipar-APP點子

Fonemo Minipar - öva på minimala ordpar!Hjälp nallen att få bilderna i ordning i galleriet. Fyra bilder ska sättas upp i tavelramarna, till exempel; bil, pil, bil och pil. Fonemo Minipar är en variant av Fonemo. Här jobbar vi med bildpar som bildar så kallade minimala ordpar där endast ett språkljud skiljer orden åt. Syftet är att ljudanalysera och uttala ord men också att kunna särskilja och uttala språkljud som ligger nära varandra, så som viol och fiol, ros och juice. Att arbeta med minimala ordpar är ett sätt att få övning i att uppfatta små distinktioner mellan språkljud för att sedan kunna uttala dem.Öva förmågor:• Ljudanalysera• Särskilja• Uttala• Ordförståelse• Språklig medvetenhetNallen säger ordningenLyssna på nallen som vill ha en viss ordning i sitt galleri. Ni får fyra bilder per övning att dra och släppa på tavelramarna. Nallen säger till exempel: klass, glass, glass, klass eller kran, gran, kran, gran. Blev det rätt ordning? Nallen ger feedback som ”försök igen” eller ”bra!”. Tryck på “startaom-pilen” så får du en ny övning.Spela in eget tal och lyssna direktDet går när som helst att använda inspelningsfunktionen och själv tala in och lyssna på det egna uttalet.Text och bild eller bara bilderArbeta med text under bilderna eller med bara bilder. På så sätt går det att anpassa svårighetsgraden till om barnet även ska öva på bokstäver eller ännu inte är läskunnigt.Över hundra övningar med 58 ordparTotalt innehåller Fonemo Minipar 145 övningar med 58 ordpar. Övningarna och ordparen är utvalda av logopeder och talpedagoger.Det finns 14 kategorier att välja mellan; 13 kategorier med olika konsonant-par (initialt) och en med vokaler (initialt och medialt), se några exempel nedan.Obs! Exempel på ordpar i de olika kategorierna1. B – P, Bil – Pil2. D – T, Dusch – Tusch3. D – G, Druva – Gruva4. F – V, Får – Vår5. K – G, Kran – gran6. K – T, Kub - Tub7. L – J, Lus – Ljus8. M – N, Mål – nål9. R –J, Ros – Juice10. R – L, Rök – Lök11. S – T, Sand – Tand12. S- Tj, Sol – kjol13. SJ – Tj, Skepp – käpp14. Vokaler, U-Y; Fluga – Flyga, O-U; Mos-Mus, Ä-Ö; Häger-HögerVem kan spela• Barn som behöver öva på språkljud.• Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.• Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning.• Barn som vill öva svenskt uttal.Så övar ni med Fonemo Minipar:1. På startsidan; välj kombination ni ska jobba med (se kategorierna ovan)2. Lyssna på nallen och prata om skillnaden i orden, vilken bild och vilket ord hör ihop? Dra och släpp bilderna till tavelramarna i den ordning som nallen säger. Det går när som helst att trycka på nallen för en upprepning.3. Pröva att själv säga ordningen på bilderna genom att upprepa vad nallen sa.4. När ni är klara med övningen kan ni spela in via mikrofonen och lyssna tillsammans på hur det blev. 5. Fortsätt genom att trycka på startaom-pilen, då får ni nya bilder att sätta i ordning.Fonemo Minipar följer Apples riktlinjer för barnsäkerhet:------------------------------------------• Har inga externa länkar• Överför ingen data om användaren• Lagrar inga ljudfiler• Kräver inte att användaren delar personlig information• Frågar inte efter födelsedata• Samlar inte in och överför inte personlig information• Innehåller inga köp inuti appen eller reklamI Fonemo-familjen finns----------------------------------------• Fonemo - köp de vanligaste språkljuden du behöver i appen (iPad)• Fonemo Plus+, alla språkljud finns med från början, även supradentaler (iPad)• Fonemo Supra, endast supradentaler, (iPad)• Minifonemo - en mindre version av Fonemo (iPhone)• Fonemo Minipar – öva på minimala ordpar (iPad)• Fonemix med s - språkljudet s (iPad)• Fonemix med r - språkljudet r (iPad)Kusinerna Pratbubbel:• Pratbubbel 1 - öva språkljud med hjälp av text och bilder (iPad)• Pratbubbel 2 - öva kombinationer av konsonanter med hjälp av text och bilder (iPad)

【免費教育App】Fonemo Minipar-APP點子

【免費教育App】Fonemo Minipar-APP點子

【免費教育App】Fonemo Minipar-APP點子

【免費教育App】Fonemo Minipar-APP點子

免費玩Fonemo Minipar APP玩免費

免費玩Fonemo Minipar App

Fonemo Minipar APP LOGO

Fonemo Minipar LOGO-APP點子

Fonemo Minipar APP QRCode

Fonemo Minipar QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
$15.99
2015-05-192015-06-03