Forbes Bulgaria

【免費新聞App】Forbes Bulgaria-APP點子

Forbes Bulgaria - Официално мобилно приложение на Българското издание едно от най-влиятелните бизнес списание в света. От 1917 г., когато излиза първият брой на Forbes, мисията на списанието е да предоставя на своите читатели информация и задълбочени анализи, които гарантират успеха и конкурентоспособността им в голямата игра на бизнеса и капитала. Forbes стъпи на българския пазар, като месечно списание през март 2011 г. Българското издание на Forbes запазва структурата, философията и ценностите на американския бранд. Мисията на списанието е да предоставя на своите читатели информация, която да осигури успеха им. Forbes България насърчава преприемаческия дух, стимулира добрите бизнес практики и работи за подобряване на имиджа на предприемачите в страната. В мобилното приложение Forbes Bulgaria можете да разглеждате актуална бизнес информация и статии в категории Бизнес Истории, Новини, Събития, както и популярните "Бизнес класации" на Форбс. През иновативния интерфейс на приложението ще можете да разглеждате най-актуалното съдържание със снимки и видео, както и да отбелязвате любимите си статии за по-късно разглеждане.

【免費新聞App】Forbes Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】Forbes Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】Forbes Bulgaria-APP點子

【免費新聞App】Forbes Bulgaria-APP點子

免費玩Forbes Bulgaria APP玩免費

免費玩Forbes Bulgaria App

Forbes Bulgaria APP LOGO

Forbes Bulgaria LOGO-APP點子

Forbes Bulgaria APP QRCode

Forbes Bulgaria QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.7
App下載
免費
1970-01-012015-04-20