Forsvundet i Tiden - Trekroner

【免費教育App】Forsvundet i Tiden - Trekroner-APP點子

Det er sket noget mystisk på Københavns Befæstning! Pigen Sara er forsvundet i tiden, og du skal hjælpe hende tilbage til nutiden. For at klare missionen skal du løse spørgsmål, fange breve i luften, affyre en stor kanon og meget mere.

Tag ud på søfortet Trekroner ved Langelinie for at spille Forsvundet i Tiden.

【免費教育App】Forsvundet i Tiden - Trekroner-APP點子

免費玩Forsvundet i Tiden - Trekroner APP玩免費

免費玩Forsvundet i Tiden - Trekroner App

Forsvundet i Tiden - Trekroner APP LOGO

Forsvundet i Tiden - Trekroner LOGO-APP點子

Forsvundet i Tiden - Trekroner APP QRCode

Forsvundet i Tiden - Trekroner QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-12