Forsvundet i Tiden - Vestvolde

【免費教育App】Forsvundet i Tiden - Vestvolde-APP點子

Det er sket noget mystisk på Københavns Befæstning. Drengen Mathias er forsvundet i tiden, og du skal hjælpe ham tilbage til nutiden. For at klare missionen skal du løse spørgsmål, hælde benzin på en dynamo og affyre en stor kanon.

Tag ud på Vestvolden, spil spillet og oplev en del af Københavns Befæstnings historie. Startpunktet er for enden af Avedøre Tværvej i Hvidovre.

【免費教育App】Forsvundet i Tiden - Vestvolde-APP點子

免費玩Forsvundet i Tiden - Vestvolde APP玩免費

免費玩Forsvundet i Tiden - Vestvolde App

Forsvundet i Tiden - Vestvolde APP LOGO

Forsvundet i Tiden - Vestvolde LOGO-APP點子

Forsvundet i Tiden - Vestvolde APP QRCode

Forsvundet i Tiden - Vestvolde QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-12