Friskis Stockholm

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

Visar gruppträningspass på Friskis & Svettis i Stockholm, för de närmaste dagarna.

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

* Sortera gruppträningspass på anläggning, dag och typ

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

* Lägg till gruppträningspass i kalendern med ett enkelt knapptryck

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

* Visa anläggningar på karta & öppettider

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

* För notering för passledare

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

Bättre navigering

【免費健康App】Friskis Stockholm-APP點子

För egen notering för passledare

免費玩Friskis Stockholm APP玩免費

免費玩Friskis Stockholm App

Friskis Stockholm APP LOGO

Friskis Stockholm LOGO-APP點子

Friskis Stockholm APP QRCode

Friskis Stockholm QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.3
App下載
免費
2014-02-252014-09-29