Fysik-hjälpen

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

Fysik-hjälpen är appen som hjälper dig genom världen av fysiska beräkningar.

Fylld med information om enheter, prefix och konstanter har du all information du kan behöva för fysikaliska beräkningar.

För alla dina beräkningar finner du även en kategori med formler från Fysik A&B/1&2 för att göra din skolgång lättare.

Appen innehåller följande kategorier:

1. Enheter

2. Prefix

3. Konstanter

4. Formler

Appen rör följande fysikaliska områden:

1. Rörelse

2. Krafter

3. Energi

4. Termofysik

5. Ellära

6. Rörelsemängd

7. Gravitation

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

8. Vågor

9. Atomfysik

10. Kärnfysik

Appen innehåller följande formler:

1. Medelhastighet

2. Medelacceleration

3. Sträckformler

4. Tyngdkraft

5. Gravitationskraft

6. Kraftmoment

7. Friktionskraft

8. Densitet

9. Arbete

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

10. Effekt

11. Lägesenergi

12. Rörelseenergi

13. Tryck

14. Arkimedes

15. princip

16. Tillståndslagen för gaser

17. Vätsketryck

18. Värmekapacitet

19. Specifik värmekapacitet

20. Smältvärme

21. Ångbildningsvärme

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

22. Coulombs lag

23. Spänning

24. Ström

25. Elektriska fält

26. Resistans

27. Ersättningsresistans

28. Effekt i motstånd

29. Polspänning

30. Ohms lag

31. Joules lag

32. Rörelsemängd

33. Kollision

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

34. Impuls

35. Keplers Tredje Lag

36. Gravitationsfält

37. Satelliters banhastighet

38. Hookes lag

39. Frekvens

40. Utfallsvinkel

41. Ljudfrekvens (Stängt Rör)

42. Ljudfrekvens (Öppet Rör)

43. Ljudhastighet

44. Ljus max

45. Ljus min

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

46. Elektronvolt

47. Ljusfrekvens

48. Ljushastighet

49. Energi (Foton)

50. Fotoner (Antal)

51. Energi (Jonisering)

52. Fotoelektrisk effekt

53. Halveringstid - Radioaktiva kärnor

54. Halveringstid - Massa

55. Halveringstid - Aktivitet

56. Massenergi

57. Totalenergi

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

58. Frigjord energi

59. Sönderfall

【免費教育App】Fysik-hjälpen-APP點子

免費玩Fysik-hjälpen APP玩免費

免費玩Fysik-hjälpen App

Fysik-hjälpen APP LOGO

Fysik-hjälpen LOGO-APP點子

Fysik-hjälpen APP QRCode

Fysik-hjälpen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24