GGD Gezondheidsdata

【免費醫療App】GGD Gezondheidsdata-APP點子

Het doel van de GGD Gezondheidsdata app is een zo volledig mogelijk overzicht geven van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Het betreft cijfers vanaf 12 jaar op gemeentelijk niveau. De resultaten kunnen vergeleken worden met andere gemeenten en landelijk niveau. Voor het verhaal achter de cijfers, kan contact worden opgenomen met de eigen GGD.

【免費醫療App】GGD Gezondheidsdata-APP點子

 

【免費醫療App】GGD Gezondheidsdata-APP點子

GGD GHOR Nederland:

【免費醫療App】GGD Gezondheidsdata-APP點子


GGD GHOR Nederland is een landelijke vereniging, die de belangen behartigt van de 25 GGD’en en GHOR-bureaus in Nederland.

免費玩GGD Gezondheidsdata APP玩免費

免費玩GGD Gezondheidsdata App

GGD Gezondheidsdata APP LOGO

GGD Gezondheidsdata LOGO-APP點子

GGD Gezondheidsdata APP QRCode

GGD Gezondheidsdata QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2014-06-072015-06-04