GSM-Styrning

【免費工具App】GSM-Styrning-APP點子

App till GSM-fjärrstyrning från Acandia. Med GSM-styrningen från Acandia kan man fjärrstyra sitt fritidshus.Genom att skicka det SMS som appen skapar kan du t.ex ändra önskadtemperatur eller slå på varmvattenberedaren.Du får även larm om temperaturen sjunker under (eller över) inställda värden eller om det blivit strömavbrott. Passar till produkten GSM-R3-DINB som du hittar på: www.acandia.se

【免費工具App】GSM-Styrning-APP點子

免費玩GSM-Styrning APP玩免費

免費玩GSM-Styrning App

GSM-Styrning APP LOGO

GSM-Styrning LOGO-APP點子

GSM-Styrning APP QRCode

GSM-Styrning QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-11-032015-06-03