GSnake

【免費經典App】GSnake-APP點子

English:

GSnake is a simple game. To control the snake tilt your phone in the direction you want snake to go. To score points eat mice and avoid obstacles. Snake moves in 8 directions and can go through borders of the screen and appears on the other side.

【免費經典App】GSnake-APP點子

Slovenian:

【免費經典App】GSnake-APP點子

GSnake je enostavna igra. Za nadzor kače premikate telefon v smer, kamor želite da gre. Za pridobivanje točk morate jesti miši ter se izmikati oviram. Kača se lahko premika v 8 smeri in lahko gre skozi črte na ekranu, kjer se pojavi na drugi strani.

免費玩GSnake APP玩免費

免費玩GSnake App

GSnake APP LOGO

GSnake LOGO-APP點子

GSnake APP QRCode

GSnake QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2011-06-162014-10-02