Gia đình tiến sĩ Slump - Arale

【免費攝影App】Gia đình tiến sĩ Slump - Arale-APP點子

Tiến sĩ Slump - Dr. Slump (Nhật: Dr. (ドクター) スランプ Dokutā Suranpu) là một loạt manga Nhật Bản ăn khách do Akira Toriyama sáng tác từ năm 1980 in trên tạp chí Weekly Shonen Jump. Đến năm 1984 thì truyện kết thúc và được gộp lại thành 18 tập tankōbon. Bộ truyện này đã giúp Toriyama khởi nghiệp và được trao Giải thưởng Manga Shogakukan cho thể loại manga shōnen và shōjo năm 1982.

【免費攝影App】Gia đình tiến sĩ Slump - Arale-APP點子

免費玩Gia đình tiến sĩ Slump - Arale APP玩免費

免費玩Gia đình tiến sĩ Slump - Arale App

Gia đình tiến sĩ Slump - Arale APP LOGO

Gia đình tiến sĩ Slump - Arale LOGO-APP點子

Gia đình tiến sĩ Slump - Arale APP QRCode

Gia đình tiến sĩ Slump - Arale QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-05-272014-08-30
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-05-272014-09-07