Global Taxi Services

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

Поръчайте такси от мобилния си телефон.

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

В момента услугата е активна за:

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

★ гр.Пловдив

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

Имате възможност да изберете

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- най-евтиното такси

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- най-близкото такси

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- с най-висок рейтинг даден от клиенти

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

Във всеки един момент Вие сте информирани:

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- колко е близо до Вас таксито

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- чака ли Ви таксито

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- да получите и напишете лично съобщение до шофьора

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

- да се обадите на шофьора

【免費旅遊App】Global Taxi Services-APP點子

Ако сте доволен от услугата може да гласувате.

免費玩Global Taxi Services APP玩免費

免費玩Global Taxi Services App

Global Taxi Services APP LOGO

Global Taxi Services LOGO-APP點子

Global Taxi Services APP QRCode

Global Taxi Services QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-09
未知iOS
App Store
1.5
App下載
免費
2013-06-252015-06-03