Gold Miner 2014

【免費娛樂App】Gold Miner 2014-APP點子

Vàng, kim cương và thuốc nổ? Những thứ tạo nên một trò chơi kinh điển, bạn đóng vai một ông thợ mỏ, công việc của bạn là đào thật nhiều vàng để kiếm thật nhiều tiền. Đá, chuột, thuốc nổ là những chướng ngại vật liệu có cản tốc độ đào vàng của bạn không? Bạn đã sẵn sàng? Hãy chơi ngay!

Trải nghiệm lại game Đào vàng kinh điển một thời!

Cực giống phiên bản Đào vàng trên máy tính!

【免費娛樂App】Gold Miner 2014-APP點子

product by Gamemost

fanpage: https://www.facebook.com/gamemostcorp?ref=hl

【免費娛樂App】Gold Miner 2014-APP點子

store : https:gmstore.vn

【免費娛樂App】Gold Miner 2014-APP點子

免費玩Gold Miner 2014 APP玩免費

免費玩Gold Miner 2014 App

Gold Miner 2014 APP LOGO

Gold Miner 2014 LOGO-APP點子

Gold Miner 2014 APP QRCode

Gold Miner 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-06-222014-08-30
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-06-222014-09-01