Gorzkie żale

【免費書籍App】Gorzkie żale-APP點子

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. W roku 2007 obchodzony był jubileusz 300 lecia powstania tego nabożeństwa.

Módl się czytając lub słuchając nabożeństwo na Youtube w tej aplikacji.

【免費書籍App】Gorzkie żale-APP點子

【免費書籍App】Gorzkie żale-APP點子

【免費書籍App】Gorzkie żale-APP點子

【免費書籍App】Gorzkie żale-APP點子

免費玩Gorzkie żale APP玩免費

免費玩Gorzkie żale App

Gorzkie żale APP LOGO

Gorzkie żale LOGO-APP點子

Gorzkie żale APP QRCode

Gorzkie żale QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-19
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-06-102015-01-14