Guerrilla Logout

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

[RO] Guerrilla Logout este o emisiune în care conținutul bate comunicarea. Timp de trei ore, de marți până vineri, de la 5 la 8 seara, te bucuri de emisiune, iar acum ai toate informațiile organizate și prin intermediul aplicației dezvoltată de Syscom Digital.

Concerte, filme, piese de teatru, expoziții, ateliere, dar și alte forme de exprimare artistică, în spații mai mult sau mai puțin convenționale, bloguri, site-uri și platforme sociale, oameni interesanți cu idei bune, campanii sociale mobilizatoare, plăceri vinovate, concursuri cu premii fine, propuneri interactive, chestii care ne enervează, piese muzicale care merită (sau nu) să fie salvate, toate sunt de găsit in Logout, o emisiune pastorită și bine dozată de Bogdan Șerban, dar și prin intermediul aplicației.

Numele aplicației și logoul sunt mărci ale Radio Guerrilla.

[EN] Guerrilla LogOut is a radio program that beats the communication content. You can enjoy the show for three hours, Tuesday to Friday, from 5 to 8 pm, and now you also have all the information organized in the dedicated app developed by Syscom Digital.

Concerts, films, plays, exhibitions, workshops, and other forms of artistic expression, in places more or less conventional, blogs, websites and social platforms, interesting people with good ideas, mobilizing social campaigns, guilty pleasures , contests, interactive proposals, stuff that annoys us, music worth (or not) to be saved, are all found in Logout, a program headed and well dosed by Bogdan Șerban and as well through the app.

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

【免費音樂App】Guerrilla Logout-APP點子

免費玩Guerrilla Logout APP玩免費

免費玩Guerrilla Logout App

Guerrilla Logout APP LOGO

Guerrilla Logout LOGO-APP點子

Guerrilla Logout APP QRCode

Guerrilla Logout QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-23