Guia del Tècnic SVB

【免費健康App】Guia del Tècnic SVB-APP點子

L’eina definitiva del TES/TTS

【免費健康App】Guia del Tècnic SVB-APP點子

Aquesta aplicació recull els protocols i guies d’actuació que ha de seguir un Tècnic a l'hora de prestar assistència, als afectats.

【免費健康App】Guia del Tècnic SVB-APP點子

L'index et permetra accedir a cada protocol, cas per cas.

【免費健康App】Guia del Tècnic SVB-APP點子

Es tracta d'una eina disenyada per als professionals sanitaris que treballen en unitats de SVB al territori Català.

【免費健康App】Guia del Tècnic SVB-APP點子

Ja no tens excusa per no efectuar una actuació de llibre.

免費玩Guia del Tècnic SVB APP玩免費

免費玩Guia del Tècnic SVB App

Guia del Tècnic SVB APP LOGO

Guia del Tècnic SVB LOGO-APP點子

Guia del Tècnic SVB APP QRCode

Guia del Tècnic SVB QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-07-042014-10-03