Gun LEX

【免費新聞App】Gun LEX-APP點子

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998. Jeho hlavním a trvalým úkolem je bránit zájmy všech legálních držitelů zbraní, tedy i těch, kteří vlastní zbraně všech kategorií, ať už pro svou obranu, sport, myslivost, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům.

Naše sdružení od svého vzniku mnohokrát dokázalo, že tyto zájmy bránit umí. Velmi významně jsme se podíleli na přípravě nového zákona o zbraních a střelivu, který svou vyvážeností patří k nejlepším v Evropě.

Postupně jsme začali naplňovat další cíle našeho sdružení, zejména osvětu, vzdělávání, sportovní aktivity a v neposlední řadě i výchovu držitelů zbraní k zodpovědnému chování a bezpečné manipulaci se zbraní.

Po vstupu České republiky do Evropské Unie jsme se stali členy velké evropské rodiny. Je však nezbytné bedlivě střežit svá práva i v tomto velkém prostoru, kde by snadno mohlo dojít k jejich okleštění ve jménu jakýchsi iluzorních vyšších zájmů. Proto chceme spolupracovat s organizacemi s totožným nebo obdobným zaměřením v celé Evropě. Pouze společným postupem těchto organizací může být zajištěno právo řádného občana na vlastnictví zbraně.

V současné době úzce spolupracujeme se slovenskou Legis Telum a máme navázány neformální kontakty s rakouskou IWÖ a britskou The Sportsman’s Association.

Sdružení LEX pracovalo během celé své historie tak, aby dosahovalo co nejlepších výsledků na poli zájmu svých členů i široké veřejnosti. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.

【免費新聞App】Gun LEX-APP點子

【免費新聞App】Gun LEX-APP點子

免費玩Gun LEX APP玩免費

免費玩Gun LEX App

Gun LEX APP LOGO

Gun LEX LOGO-APP點子

Gun LEX APP QRCode

Gun LEX QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09