Gutenberg AR

【免費書籍App】Gutenberg AR-APP點子

Gutenberg AR potrafi więcej!Po pobraniu aplikacji, wystarczy skierować kamerę urządzenia na okładkę, bądź wybraną stronę raportu, aby uzyskać dostęp do treści Augmented Reality i przeglądać dodatkowe materiały audio/video/www. Dzięki technologii AR raport Bractwa Kawalerów Gutenberga i KPMG zyskał nowy wymiar!

【免費書籍App】Gutenberg AR-APP點子

【免費書籍App】Gutenberg AR-APP點子

【免費書籍App】Gutenberg AR-APP點子

【免費書籍App】Gutenberg AR-APP點子

【免費書籍App】Gutenberg AR-APP點子

免費玩Gutenberg AR APP玩免費

免費玩Gutenberg AR App

Gutenberg AR APP LOGO

Gutenberg AR LOGO-APP點子

Gutenberg AR APP QRCode

Gutenberg AR QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2012-04-232015-06-04