Håll Sverige Rent

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

Det här är Windows Phone-versionen av Håll Sverige Rents mobilapplikation.

Appen ger användaren möjlighet att påverka och bidra till minskad nedskräpning.

Hjälp Håll Sverige Rent att dokumentera nedskräpning i Sverige. Ta ett fotografi med din telefon och skicka in till oss på Håll Sverige Rent. Med din hjälp kan vi i ett första steg dokumentera och kartlägga nedskräpningen. I dagsläget kan vi inte lova att skräpet försvinner - men vi kommer att arbeta hårt för att få ordning på problemet.

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

Med appen kan du rapportera:

• Nedskräpning

• Illegal tippning

• Skrotbilar

• Båtvrak

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

• Övrigt

Det gör du genom några enkla steg:

• Starta appen och ta en bild av problemet

• Kontrollera adressen som du får automatiskt. (Adressen kan efterjusteras)

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

• Fyll i några enkla flervalsfrågor (en bra beskrivning underlättar för oss)

• Skicka rapporten till Håll Sverige Rent

• Dela rapporten på Facebook eller skicka den t.ex. din kommun (frivilligt)

Håll Sverige Rent kommer använda rapporterna i kampen mot nedskräpning. Vi kan inte lova att någon kommer att ta bort det skräpet som du rapporterar men vi lovar att göra din röst hörd.

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

Kommuner och andra markägare kan samarbeta med Håll Sverige Rent och få egen statistik om vad som händer i sitt område. Kontakta Håll Sverige Rent om du vill veta mera om hur ett samarbete kan se ut.

Håll Sverige Rent har idag ett samarbete med Södertälje kommun där applikation är integrerad i deras ärendehanteringssystem.

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinning och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Applikationen har utvecklats i samarbete med Diversify Consulting Group AB.

【免費生活App】Håll Sverige Rent-APP點子

免費玩Håll Sverige Rent APP玩免費

免費玩Håll Sverige Rent App

Håll Sverige Rent APP LOGO

Håll Sverige Rent LOGO-APP點子

Håll Sverige Rent APP QRCode

Håll Sverige Rent QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2014-06-282014-10-03