Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

Nghe có vẻ đơn giản nhưng với "Hỏi đúng Đáp sai" có vẻ không đơn giản chút nào. Game gồm 700 câu hỏi trắc nghiệm nhanh kiến thức nhiều lĩnh vực.Nhiệm vụ của bạn là tìm đáp án SAI. SAI MÀ ĐÚNG, hãy nhớ kỹ nhé bạn.Thời gian càng về sau càng ngắn, không hoãn, 1 cơ hội duy nhất cho mỗi câu hỏi.Các bạn sẽ phải hoạt động hết công suất.Game giúp:- Tăng phản xạ chính xác của não và tay.- Tăng khả năng tư duy, phán đoán tình huống nhanh nhạy.- Hiểu biết thêm một số kiến thức **Phần cập nhật với chức năng xếp hạng và chia mốc câu hỏi sẽ ra mặt trong thời gian sớm nhất có thể.Xin cảm ơn!

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

【免費遊戲App】Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG-APP點子

免費玩Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG APP玩免費

免費玩Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG App

Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG APP LOGO

Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG LOGO-APP點子

Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG APP QRCode

Hỏi Đúng Đáp Sai - SAI mà ĐÚNG QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-11-202015-06-04