HCM Bus

【免費旅遊App】HCM Bus-APP點子

Phần mềm giúp bạn tìm chuyến xe buýt trong nội thành TP Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng, tiện lợi.

【免費旅遊App】HCM Bus-APP點子

【免費旅遊App】HCM Bus-APP點子

Ví dụ bạn cần tìm chuyến xe buýt đi qua 2 đường Tôn Đức Thắng và Trần Hưng Đạo, chỉ cần nhập vào từ khóa "ton duc thang,tran hung dao", chương trình sẽ hiện thị thông tin các chuyến xe tương ứng.

【免費旅遊App】HCM Bus-APP點子

Phần mềm sẽ được cập nhật thường xuyên để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, kịp thời.

免費玩HCM Bus APP玩免費

免費玩HCM Bus App

HCM Bus APP LOGO

HCM Bus LOGO-APP點子

HCM Bus APP QRCode

HCM Bus QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
¥6.00
2013-04-302014-10-01
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
NT$30.00
2013-04-302014-10-01