HP HSEQ

【免費商業App】HP HSEQ-APP點子

Dette er HP Entreprenør AS sin app til bruk ved innrapportering av HMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder systematikk for å sende melding om avvik, observasjoner, nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modul for dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser / risikoanalyser og en annen for vernerunder og sikkerhetserklæringer.

Appen er strippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår for store.

Vi i HP tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme!

Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering.

【免費商業App】HP HSEQ-APP點子

【免費商業App】HP HSEQ-APP點子

【免費商業App】HP HSEQ-APP點子

【免費商業App】HP HSEQ-APP點子

【免費商業App】HP HSEQ-APP點子

免費玩HP HSEQ APP玩免費

免費玩HP HSEQ App

HP HSEQ APP LOGO

HP HSEQ LOGO-APP點子

HP HSEQ APP QRCode

HP HSEQ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-09