Hacettepe Mobil Kampüs

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

Hacettepe Mobil Kampüs uygulaması üniversitemiz öğrenci ve personelinin akıllı telefonları aracılığıyla üniversitemiz duyurularını takip edebilmelerini, etkinliklerinden haberdar olabilmelerini, akademik takvim ve günlük yemek listesi gibi bilgilere kolayca erişim sağlayabilmelerini ve ileride benzeri üniversite kaynaklarına da ulaşabilmelerini amaçlamaktadır. Uygulama ile Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve personeli; Anlık Mesajlaşma, Kampüs Haritası, Akademik Takvim, Duyurular ve Etkinliklerden haberdar olma, Sosyal Ağlar ile bağlantı gibi fonksiyonlara erişim sağlayabilecek, zaman ve mekandan bağımsız olarak mobil cihazları yardımı ile bahsi geçen kaynaklara erişebileceklerdir.

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

【免費教育App】Hacettepe Mobil Kampüs-APP點子

免費玩Hacettepe Mobil Kampüs APP玩免費

免費玩Hacettepe Mobil Kampüs App

Hacettepe Mobil Kampüs APP LOGO

Hacettepe Mobil Kampüs LOGO-APP點子

Hacettepe Mobil Kampüs APP QRCode

Hacettepe Mobil Kampüs QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-19
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2014-04-022015-06-04