Handbok Byggkeramik

【免費商業App】Handbok Byggkeramik-APP點子

Handbok byggkeramik behandlar kakel och klinker i både torra och våta utrymmen - från planering till utförande. Handboken är gratis att använda av medlemmar i Golvbranschen, GBR och riktar sig till besiktningsmän, projektörer, byggherrar, projektplanerare, arkitekter, tekniska konsulter, leverantörer, försäkringsbolag samt till montörer och arbetsledare.INNEHÅLL- Grundläggande översikt över de vanligast förekommande keramiska materialens egenskaper och användningsområden i torra och våta utrymmen.- Uppgifter om olika toleranskrav, regelsystem och gällande förutsättningar för att uppfylla fackmässiga golv- och väggentreprenader.- Tekniska lösningar och beskrivningar.Uppdatering av handboken görs regelbundet.FUNKTIONER- dela enkelt med dig av artiklar och illustrationer via epost- skapa bokmärken och bygg din egen handbok- lätthanterlig och avancerad sökfunktion

【免費商業App】Handbok Byggkeramik-APP點子

免費玩Handbok Byggkeramik APP玩免費

免費玩Handbok Byggkeramik App

Handbok Byggkeramik APP LOGO

Handbok Byggkeramik LOGO-APP點子

Handbok Byggkeramik APP QRCode

Handbok Byggkeramik QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.01
App下載
免費
2015-04-042015-06-04