HandySerbia

【免費購物App】HandySerbia-APP點子

* Osnovana početkom 2007. godine u Beogradu;

* Ćerka-firma kompanije Hendi Tel EOOD iz Bugarske;

* 170 radnji u preko 40 gradova + više od 160 radnji u Bugarskoj i Makedoniji;

* Jedna od vodećih kompanija za trgovinu telekomunikacionom opremom;

【免費購物App】HandySerbia-APP點子

* Prodavac svih usluga operatera VIP i MTS;

* Veliki izbor mobilnih telefona – više od 100 modela, oprema i drugih elektronskih uređaja

* U našim radnjama mogu se nabaviti najnovije tehnologije i poslednja reč tehnike;

* Najbolje cene – u našim radnjama sve proizvode karakteriše izuzetno konkurentna cena;

* Više od 700 radnika;

* Univerzalna koncepcija kompanije – prijatna atmosfera i najbolja usluga.

免費玩HandySerbia APP玩免費

免費玩HandySerbia App

HandySerbia APP LOGO

HandySerbia LOGO-APP點子

HandySerbia APP QRCode

HandySerbia QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09