Hava Durumu

【免費個人化App】Hava Durumu-APP點子

Developed by Beraat Aldemir

【免費個人化App】Hava Durumu-APP點子

Application is in Turkish. It gives weather forecast of selected city in Turkey.

*Uygulama Türkçe'dir. Seçilen şehre ait bir haftalık hava durumu bilgilerini gösterir.

免費玩Hava Durumu APP玩免費

免費玩Hava Durumu App

Hava Durumu APP LOGO

Hava Durumu LOGO-APP點子

Hava Durumu APP QRCode

Hava Durumu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2012-01-262014-10-03