Heart Energizer

【免費醫療App】Heart Energizer-APP點子

Les maniobres de reanimació cardiopulmonar s'obliden ràpidament. A mesura que passen els mesos després d'un curs, la qualitat de les compressions és pitjor i calen cursos de recordatori.

Heart Energizer és una eina barata, senzilla que permet mantenir aquesta formació.

Heart Energizer ha estat ideat per recordar la força amb què s'ha de prémer el pit de la víctima.

【免費醫療App】Heart Energizer-APP點子

免費玩Heart Energizer APP玩免費

免費玩Heart Energizer App

Heart Energizer APP LOGO

Heart Energizer LOGO-APP點子

Heart Energizer APP QRCode

Heart Energizer QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24