Heel De Mens

【免費生活App】Heel De Mens-APP點子

Nu is er HeelDeMens als officiële app voor smartphone! Ik help vrouwen de balans hervinden in het leven. Veel vrouwen ervaren de druk van het combineren van een carriere met partner en gezin. Het balanceren tussen alles dat 'moet' vraagt veel en kan het gevoel geven dat JIJ als mens van ondergeschikt belang bent in dit alles.

Mijn begeleiding bestaat uit bewust maken van jouw eigen kracht en mogelijkheden. Met respect voor jou en de mensen om je heen help ik je om weer sterk, gezond en zelfverzekerd in het leven te staan. Met helder inzicht in wat jij wilt en hoe je dat kunt bereiken. .

免費玩Heel De Mens APP玩免費

免費玩Heel De Mens App

Heel De Mens APP LOGO

Heel De Mens LOGO-APP點子

Heel De Mens APP QRCode

Heel De Mens QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
4.0.4.9
App下載
免費
2013-12-192014-09-30