Het is nu 18+

【免費商業App】Het is nu 18+-APP點子

Welkom bij de 'Het is nu 18+' app! Wat weet jij over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik? Bekijk de filmpjes en maak de quiz om je kennis over alcohol te testen!

In de app kun je een informatieve animatie bekijken over de 16-jarige Daan en over wat alcoholgebruik met zijn hersenen doet.

In de quiz kun je 10 meerkeuze vragen over alcohol beantwoorden en je kunt aan het eind zien hoeveel vragen je goed hebt. Er wordt uitgelegd waarom je antwoord goed of fout is.

De 'Het is nu 18+' app hoort bij het project "Alcoholvrije scholen inspireren" van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid -STAP-. In dit project delen Alcoholvrije scholen hun ervaring met andere scholen. Het RIVM maakt uitvoering van dit project mogelijk.

【免費商業App】Het is nu 18+-APP點子

【免費商業App】Het is nu 18+-APP點子

【免費商業App】Het is nu 18+-APP點子

免費玩Het is nu 18+ APP玩免費

免費玩Het is nu 18+ App

Het is nu 18+ APP LOGO

Het is nu 18+ LOGO-APP點子

Het is nu 18+ APP QRCode

Het is nu 18+ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-14