Hexaword

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

Jak grać:

Gra polega na układaniu słów z puli liter wylosowanych na początku rozgrywki.

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

Można grać ze sobą samym i z komputerem.

- Można dołożyć tylko jedną literę podczas ruchu.

- Litera może zostać dołożona na początku, w środku lub na końcu słowa.

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

- Litery można wymieniać.

- Słowo musi mieć długość pomiędzy 2 a 10 liter i musi istnieć w słowniku, który jest załączony do gry.

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

- W każdej rozgrywce słowo może być użyte tylko raz

Jak układać:

1. Przeciągnij palcem zaznaczając także jedno puste pole.

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

2. Wybierz literę.

3. Potwierdź ruch przyciskiem.

Punktacja:

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

Każda litera ma swoją wartość.

Zdobyte punkty to suma liter tworzących dane słowo plus podwojona wartość nowej litery.

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

Dodatkowo:

- wymiana litery: -5 punktów

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

- ułożenie nieistniejącego słowa: -10 punktów

- za oddanie ruchu nie traci się punktów

【免費拼字App】Hexaword-APP點子

- za ułożenie słowa już użytego w rozgrywce -10 punktów

Gra kończy się w momencie zapełnienia całej planszy lub w przypadku oddania ruchu dwa razy z rzędu.

Uprawnienia do zapisu na karcie pamięci są potrzebne w przypadku pobrania słownika z większą ilością słów.

免費玩Hexaword APP玩免費

免費玩Hexaword App

Hexaword APP LOGO

Hexaword LOGO-APP點子

Hexaword APP QRCode

Hexaword QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-21